Grb Crne Gore

The citizens voice

ePetitions

Change the contrast
Home
...
...
Izmjena Zakona o NVO
  • Until:
  • Number of votes:37

Izmjena Zakona o NVO

Initiator:Mitar Radonjić
Zakon o NVO definiše rad NVO sektora u Crnoj Gori i kao takav predtavlja krovni akt za nesmetan rad NVO ali u proteklom periodu se pokazalo da postoje određeni nedostaci koje treba nadomjestiti putem izmjena Zakona o NVO u članu 32ž koji definiše da se ne može finansirati manje od 80% iznosa navedenog u prijavi na konkurs.Izmjena ovog člana bi se ogledala u smanjenju procenta finansiranja na 70% čime bi se direktno stekli uslovi da se poveća broj podržanih projekata ali i preduprijedi situacija da projekti koji su ocijenjeni sa više poena od strane nezavisnih procjenitelja ne budu finansirani zbog nedostatka sredstava a da sredstva dobiju projekti koji su ocijenjeni sa manje bodovo iz razloga što je iznos sredstava traženih za taj projekat u skladu sa preostalim sredstvima.

Supervisor:Ministarstvo javne uprave

Status:Nije izglasana