Grb Crne Gore

The citizens voice

ePetitions

Change the contrast
Home
...
Instructions
Portal rules

Portal rules

Opšta pravila

Sve elektronske peticije biće prihvaćene i objavljene na portalu „Glas građana – e-Peticije“ pod uslovom da:

 • Zahtijevaju da Vlada preduzme konkretnu aktivnost iz djelokruga njenih nadležnosti;
 • Suštinski nijesu identične sa nekom drugom elektronskom peticijom koja je otvorena za glasanje;
 • Ispunjavaju Kriterijume za podnošenje elektronske peticije.

Uslovi podnošenja

Da bi podnijeli ili potpisali elektronsku peticiju, morate biti:s

 • Državljanin Crne Gore i imati biometrijsku ličnu kartu ili
 • Strani državljanin sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori i imati ličnu kartu za strance.

Da bi podnijeli peticiju, morate koristiti online formular na portalu „Glas građana – e-Peticije“ u kojem ćete navesti:

 • Naziv ili temu elektronske peticije (do 150 karaktera);
 • Jasan opis teme elektronske peticije i aktivnosti koje želite da Vlada preduzme (do 1000 karaktera);
 • Ministarstvo kojem je peticija upućena;
 • Ime i prezime podnosioca peticije (biće vidljivo na Portalu);
 • JMB podnosioca peticije (neće biti objavljeno na Portalu);
 • Broj biometrijske lične karte podnosioca (neće biti objavljeno na Portalu).
 • E-mail podnosioca peticije (neće biti objavljeno na Portalu);
 • Saglasnost da lični podaci podnosioca peticije budu korišćeni za potrebe obrade peticije.

Kriterijumi za podnošenje elektronske peticije

Sve elektronske peticije moraju sadržati zahtjev da Vlada preduzme određene aktivnosti, odnosno konkretne radnje iz oblasti njene nadležnosti.

Ukoliko elektronska peticija jasno ne navodi koje aktivnosti želite da Vlada preduzme, peticija će biti odbačena.

Elektronska peticija ne smije sadržati:

 • Tajne podatke, klevetničke ili netačne informacije i nezakonite inicijative

  • Informacije koje su predmet sudskog postupka koji je u toku ili čije je objavljivanje zabranjeno odlukom suda ili propisima o tajnosti podataka;
  • Informacije koje su komercijalno osjetljive ili mogu izazvati ličnu uznemirenost ili štetu;
  • Inicijative koje predstavljaju ili pozivaju na kršenje zakona i drugih propisa;
  • Imena i druge lične podatke pojedinaca.
 • Uvredljive i neumjesne zahtjeve

  • Uvredljiv, provokativan ili nepristojan vokabular;
  • Propagiranje rasne, nacionalne i vjerske netolerancije ili diskriminacije;
  • Nerazumljive formulacije;
  • Izjave koje se svode na reklamiranje;
  • Šale ili besmisleni sadržaj.
 • Pitanja koja nijesu u nadležnosti Vlade

  • Materijali koji se odnose na političke partije;
  • Komercijalna podrška, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda, usluge ili publikacije;
  • Pitanja kojima se bave drugi organi;
  • Pitanja koja se odnose na privatni status pojedinaca;
  • Zahtjevi za slobodan pristup informacijama.
 • Stvari koje se odnose na počasti i imenovanja

  • Kandidovanje za državna i javna priznanja i nagrade;
  • Kandidovanje za javne funkcije;
  • Razrješenje sa javne funkcije.